Label-UP logo

DUMAVA subsidie aanvragen

via Label-UP

Ben je eigenaar van maatschappelijk vastgoed en overweeg je te verduurzamen? Goed nieuws! Vanaf 18 september 2023 kun je weer investeringssubsidie aanvragen voor verduurzaming van je pand. Label-UP vertelt je alles wat je moet weten over de DUMAVA subsidie en helpt je bij het aanvragen ervan.

Ontvang subsidie voor

duurzaamheid

Nederland moet verduurzamen. De overheid, woningeigenaren en bedrijfspandeigenaren door het hele land zetten zich in om in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn. Ook eigenaren van maatschappelijk vastgoed moeten een steentje bijdragen aan een toekomstbestendige wereld.

Daarvoor biedt de overheid een geweldige subsidie, genaamd DUMAVA. Hiermee hoopt het RVO eigenaren van non-profitorganisaties aan te moedigen om te investeren in energiebesparende maatregelen voor maatschappelijk vastgoed.

Wat is DUMAVA?

DUMAVA is een subsidieprogramma van de overheid met als doel de energieprestaties en CO2-uitstoot van maatschappelijk vastgoed te reduceren. Het kabinet stelt € 190 miljoen aan subsidie beschikbaar voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed zoals non-profitinstellingen, scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen, culturele gebouwen en rijksmonumenten.

Hoog gebouw met veel ramen en groen begroeide muur

Wat wordt gesubsidieerd door DUMAVA?

DUMAVA vergoedt een deel van de advies- en aanschafkosten van energiebesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld:

 • Groendaken;
 • HR-glas;
 • Isolatie van daken, muren en vloeren;
 • Warmtepompen;
 • LED-verlichting;
 • Slimme meters.

Je kunt de subsidie aanvragen voor één enkele verduurzamingsmaatregel of een combinatie van maximaal drie maatregelen, inclusief integrale verduurzaming van bestaand maatschappelijk vastgoed.

Voor wie is de DUMAVA subsidie bedoeld?

De DUMAVA subsidie is bedoeld voor maatschappelijke instellingen die eigenaar zijn van vastgoed in Nederland binnen de volgende sectoren:

 • Decentrale overheid;
 • Onderwijs (basisscholen, middelbare scholen, universiteiten en MBO- of HBO-instellingen);
 • Zorg (ziekenhuizen en verpleeg- of verzorghuizen);
 • Cultuur (poppodia & theaters);
 • Rijksmomumenten (waar niet in gewoond wordt);
 • Religieuze instellingen;
 • Stichtingen, verenigingen, peuterspeelzalen, buurthuizen of gemeenschapscentra.
Kinderhanden omhelzen boomstam met rode hartje erop
Stapels muntjes met kleine boompjes erop en een wit huisje met de energielabels

Hoeveel DUMAVA subsidie kan ik krijgen?

Je kunt tot 30% van de kosten van de subsidiabele investeringen gesubsidieerd krijgen. Daarnaast wordt 50% van de kosten voor verduurzamings- en energieadvies en certificeringskosten voor een energielabel vergoed.

Gebouwen die na de uitvoering van de maatregelen een A++ of A+++ label behalen, kunnen zelfs tot 35% van hun investering gesubsidieerd krijgen.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de DUMAVA subsidie voor maatschappelijk vastgoed, moet je een gecertificeerd energieprestatie maatwerkadvies laten opstellen conform de BRL-9500-MWA-U en NTA8800 richtlijnen. Indien het energieprestatie advies niet voldoet aan de voornoemde richtlijnen wordt de subsidieaanvraag afgewezen.

Label-UP beschikt over de voornoemde certificering en helpt graag van begin tot eind bij de aanvraag voor de DUMAVA subsidie.

De werkzaamheden mogen pas starten na 18 september 2023 (vanaf het tekenen van de aanneemovereenkomst). Bovendien moet het gebouw minstens 10 jaar oud zijn of vóór 2012 zijn opgeleverd. Als het gebouw na 2012 is opgeleverd, moet de investering leiden tot het verduurzamen van de warmtevoorziening ter vervanging van de gasaansluiting.

Meer voorwaarden vind je op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Kartonnen huisje op grasmat met twee handen eronder
Icoon van gloeilamp met groen plantje erin

Let op!

De nieuwe inschrijfronde van DUMAVA is geopend van 18 september 2023 tot 31 december 2024. Het budget wordt vaak op dezelfde dag nog benut. Neem dus zo snel mogelijk contact op, zodat we jouw aanvraag voor 18 september 2023 alvast kunnen indienen.

Samen optimaal voorbereiden

Bij Label-UP kunnen wij je volledig ontzorgen wat betreft de de DUMAVA subsidieaanvraag. We nemen niet alleen het verplichte energieprestatie maatwerkadvies conform de BRL-9500-MWA-U en NTA8800 richtlijnen op ons, maar begeleiden ook de gehele vergunningsaanvraag van begin tot eind (samen met onze partners).

Wij helpen bij de volgende werkzaamheden:

• Analyseren welke verduurzamingswerkzaamheden in aanmerking komen voor de DUMAVA subsidie;

• Analyseren welke werkzaamheden het meest efficiënt en effectief zijn als onderdeel van het energieprestatie maatwerkadvies;

• Toetsen of er aan alle voorwaarden van de DUMAVA subsidie is voldaan en zo niet dan adviseren wij jullie hoe wij wel aan de voorwaarden kunnen voldoen;

• De subsidieaanvraag goed voorbereiden;

• De subsidieaanvraag zo snel mogelijk indienen;

• Verantwoording van de ontvangen subsidie na toekenning.

Gele achtergrond met lichtroze spaarvarkentje

Voor 18 september moeten de volgende zaken gereed staan:

1) Verduurzamingsadvies uitgevoerd;

2) Aanvraag subsidie klaar voor indiening;

Zo kunnen wij op de 18e direct de indiening bij RVO doen. Aanvragen die de volgende dag worden verstuurd, zullen geen kans meer maken op de subsidie.

Wil jouw organisatie, instelling of stichting ook aan de slag met het verduurzamen van jullie maatschappelijk vastgoed en daarbij gebruik maken van de DUMAVA subsidie? Neem dan snel contact op voor een gratis adviesgesprek via onderstaand contactformulier.

Vraag je gratis adviesgesprek voor DUMAVA subsidie aan
Vul dit formulier in en dan nemen wij zo snel mogelijk contact op voor een gratis adviesgesprek

Door dit formulier in te dienen ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en privacy policy.

Portret van Rick van Bee, EnergiePrestatie-adviseur
Ik sta voor je klaar

Heb je een vraag? Bel gerust tussen 09-17u.