Label-UP logo

Energielabels in Nederland

Sinds 1 januari 2022 geldt in Nederland de verplichting dat eigenaren van een woning of een bedrijfspand een geregistreerd en definitief energielabel moeten aantonen aan de koper of huurder. Volgens cijfers van het CBO zijn er in Nederland al 4,8 miljoen definitieve energielabels voor woningen die zijn opgesteld door gecertificeerde EP-adviseurs.

Wat zijn energielabels in Nederland?

Een Nederlands energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning of bedrijfspand is. Ook staat erop welke energiebesparende maatregelen er nog mogelijk zijn, denk bijvoorbeeld aan dakisolatie of het plaatsen van zonnepanelen. Hierbij wordt een classificatie gehanteerd: A++++ is het beste energielabel en G het slechtste.

Rijtjes woningen in utrecht
Drone foto van Tilburg op een halfzonnige dag

Waarom heeft Nederland energielabels?

Energielabels in Nederland komen voort uit de EPBD (EU-richtlijn 2002/91/EG), waarin verplicht is dat Europese lidstaten de energiecertificering van gebouwen moeten regelen. In 2010 is een herschikking van deze richtlijn gepubliceerd (richtlijn 2010/31 EU). In Nederland is dit vastgelegd in het Besluit energieprestatie gebouwen (BEG) en de Regeling energieprestatie gebouwen (REG).

Energielabels helpen bij het vergelijken van de energiezuinigheid van verschillende woningen of bedrijfsgebouwen. Ze tonen de mogelijke besparingen op energiekosten en dragen bij aan het duurzaamheidsbewustzijn van ons land.

Het bezit van een energiezuinige woning heeft vele voordelen. Het kan de maandelijkse energierekening verlagen, het wooncomfort verbeteren en bijdragen aan een duurzamere wereld.

Welk energielabel heeft mijn huis?

Ontdekken welk energielabel je huis heeft? Label-UP heeft een gratis tool ontwikkeld waarmee jij zelf je energielabel kunt checken. Weet je met welke energiebesparende maatregelen jouw woning is uitgerust? Dan kun je een inschatting genereren welk energielabel je mogelijk hebt.

Let op: je moet nog wel een definitief energielabel aanvragen op het moment dat je je huis gaat verkopen/verhuren

Man en vrouw zitten op de grond in woonkamer en kijken naar een laptop

Energielabels van woningen in Nederland

Het CLO (Compendium voor de Leefomgeving) heeft uitgezocht hoe het zit met energielabels in Nederland met behulp van cijfers van RVO. Zij hebben cijfers gepubliceerd over het aandeel van woningen met energielabels en de verdeling van energielabels bij woningen.

Aandeel woningen met energielabel in Nederland

Grafiek van het aantal woningen met energielabels in nederland

Bron: RVO/CLO

Het CLO constateerde dat op de peildatum 31 december 2022 (1 jaar na de verplichtstelling) er ruim 4,8 miljoen woningen in Nederland voorzien waren van een geldig energielabel. Er zijn in Nederland 8,1 miljoen woningen (per 1 januari 2023), dus dat betekent dat 59% van de totale woningvoorraad in Nederland een energielabel heeft.

Momenteel zijn er dus nog 3,3 miljoen woningen zonder definitief energielabel. Deze woningen hebben een voorlopig energielabel gekregen. Dat voorlopige energielabel is het energielabel dat de woning heeft toegewezen gekregen op basis van het bouwjaar van de woning, maar dit is vaak niet accuraat en ook niet rechtsgeldig bij verhuur, verkoop of oplevering.

Verdeling van energielabels in Nederland met een geldig definitief energielabel

Grafiek van de verdeling van energielabels bij woningen in nederland

Bron: RVO/CLO

Op de peildatum 31 december 2022 (1 jaar na de verplichtstelling) bleek dat 32,1% van de woningen energielabel A had. Het aandeel van woningen met energielabel B bleek 16,7% te zijn. Dat betekent dat bijna de helft van alle woningen met een energielabel, een energiezuinig label (A of B) heeft. Daar tegenover staat dat 14,9% van de woningen met een energielabel een energie-onzuinig label heeft (energielabel G, E of F).

Drone foto van Groningen tijdens zonsondergang

Label-UP verzorgt energielabels in heel Nederland

Label-UP verzorgt energielabels in heel Nederland, voor zowel woningen als bedrijfspanden (ookwel utiliteiten genoemd). Doordat wij inspecteurs door het hele land hebben, kunnen wij altijd tegen de laagste prijs een energielabel aanbieden.

Als je benieuwd bent wat Label-UP voor jou kan betekenen en wat wij in jouw provincie of woonplaats doen met betrekking tot energielabels, bekijk dan onze provincie pagina’s om alles over jouw regio te weten.

Regel vandaag nog je energielabel

In 60 seconden geregeld

Portret van Rick van Bee, EnergiePrestatie-adviseur
Ik sta voor je klaar

Heb je een vraag? Bel gerust tussen 09-17u.