Label-UP logo

GPR berekening

De GPR berekening is niet opgenomen als een standaard verplichting in het Bouwbesluit, kan toch verplicht zijn in jouw gemeente. Leer alles wat je moet weten over de GPR berekening van Label-UP.

Energielabel huis aanvragen Helmond

GPR berekening & bouwbesluit

De GPR berekening is niet opgenomen als een standaard verplichting in het Bouwbesluit, maar wordt door sommige gemeenten wel geëist d.m.v. een lokale gemeentelijke verordening. In sommige gevallen is de GPR berekening wel vereist of wenselijk, het gaat hierbij dan onder andere om de volgende situaties:

• Sommige gemeenten hebben de MPG berekening als eis opgenomen in een gemeentelijke verordening, hier is de MPG berekening dus niet optioneel maar verplicht;

• Bij een aanvraag voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) dient de GPR berekening vaak als uitgangspunt;

• Bij aanbestedingstrajecten kan het wenselijk zijn voor de opdrachtgever om een GPR berekening op te nemen.

Bij sommige gemeenten worden er kortingen aangeboden op de bouwleges wanneer er voldaan is aan bepaalde waarden van de GRP berekening. De gemeente Den Haag maakt hier bijvoorbeeld veelvuldig gebruik van. Check dus bij je gemeente of de GPR berekening een voordeel oplevert voor de bouwleges of neem contact met ons op voor overleg.

De vijf thema's van de GPR berekening

Blauw icoon van 1

Energie

Energiezuinigheid van het gebouw staat centraal in de GPR berekening. De energiezuinigheid van het gebouw wordt uitgedrukt middels de BENG-berekening (Bijna Energie Neutraal Gebouw). De BENG-berekening vormt een verplicht onderdeel van de omgevingsvergunningsaanvraag en geeft aan hoeveel energie het gebouw gebruikt.

Blauw icoon van 2
Milieu

De milieu-impact van een gebouw onder de GPR berekening wordt grotendeels beoordeeld op basis van de Milieu Prestatie Gebouwen berekening (MPG). Bij de MPG berekening wordt de milieubelasting van de gebruikte materialen in een gebouw berekent. De MPG berekening voegt hier nog een aantal extra vragen over circulair materiaalgebruik en waterbesparende voorzieningen aan toe. Het doel van het milieu onderdeel in de GPR berekening is dat er bewustere keuzes worden gemaakt m.b.t. de materiaalkeuzen in een bouwproject waarbij er zoveel mogelijk wordt aangesloten bij duurzame en circulaire oplossingen en materialen die geen (zware) impact hebben op het klimaat en milieu.

Blauw icoon van 3
Gezondheid

Het binnenklimaat en de gezondheid van de gebruikers zijn van groot belang. Ventilatie, luchtkwaliteit en thermisch comfort spelen een rol in het behalen van een goede score op dit thema. Dit zijn dezelfde toetsen in de bouwbesluitberekeningen m.b.t. daglicht-, ventilatie- en geluid. In De GPR berekening worden extra punten toegekend wanneer sommige minimale bouwbesluiteisen x 1.5 worden behaald.

Blauw icoon van 4
Gebruikskwaliteit

Dit thema richt zich op de functionaliteit en bruikbaarheid van het gebouw. Denk hierbij aan flexibiliteit in gebruik, toegankelijkheid en de mogelijkheid tot

aanpassingen in de toekomst. Hierbij wordt met name de focus gelegd op de verschillende doelgroepen voor bewoners / gebruikers en de flexibiliteit van de invulling van het gebouw m.b.t. de wensen van deze doelgroepen naar de toekomst toe.

Blauw icoon van 5
Toekomstwaarde

Duurzaamheid moet niet alleen voor het heden gelden, maar ook voor de toekomst. Het thema toekomstwaarde kijkt naar de levensduur van het gebouw, de aanpasbaarheid aan veranderende behoeften en de mogelijkheid tot hergebruik.

Hierbij is het van essentieel belang dat er bij een bouwproject goed nagedacht wordt over eventuele toekomstige functieveranderingen van het gebouw en hoe de flexibiliteit hiervan geoptimaliseerd kan worden. Hierbij is het van belang dat een toekomstige functieverandering van het gebouw met minimale inspanningen en belasting voor het milieu kan worden gerealiseerd.

Klein houten huisje op een groen stuk mos, omringd met varens

GPR berekening en Milieu Investeringsaftrek (MIA)

Een bijkomend voordeel van het uitvoeren van een GPR berekening is de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor Milieu Investeringsaftrek (MIA). De overheid stimuleert duurzame investeringen door bedrijven te belonen met fiscale voordelen. Door te kiezen voor duurzame bouwmethoden en materialen, kun je niet alleen voldoen aan de GPR-eisen maar ook profiteren van belastingvoordelen.

Label-UP begeleidt je graag bij het optimaliseren van de GPR berekening om te voldoen aan de MIA-criteria. Onze experts weten hoe ze duurzaamheid en financiële voordelen kunnen combineren, waardoor je project niet alleen groen wordt, maar ook je portemonnee.

Klein houten huisje met een gebreide sjaal om en wollen muts op
Man en vrouw zitten op de grond in woonkamer en kijken naar een laptop

GPR berekening aanvragen

Bij Label-UP denken wij graag met je mee bij de uitvoer en haalbaarheid van je bouwplan. Neem dus contact met ons op om te bespreken of de GPR berekening voordeel kan opleveren of dat de GPR berekening überhaupt al is voorgeschreven. Wij denken graag met je mee en sturen je graag een offerte op maat.

Portret van Rick van Bee, EnergiePrestatie-adviseur
Ik sta voor je klaar

Heb je een vraag? Bel gerust tussen 09-17u.